Нашиот успех се темели на нашиот тим, кој го сочинуваат  адвокати, професионалци во својата област, со повеќегодишно работно искуство во адвокатска канцеларија "Гаврилоски и Партнери".

_r1_c1
Марјан Гаврилоски

Адвокат, Основач

 

_r1_c1
Марјан Андреев

Адвокат, Партнер

 

_r1_c1
Зоја Андреев

Адвокат, партнер

 

_r1_c1
Даниела Ивановска

Адвокат, Стручен соработник

 

_r1_c1
Кристина Филипоска

Адвокатски стручен соработник

 

_r1_c1
Анѓа Мартиновска

Адвокатски стручен соработник

 

_r1_c1
Александра Богданоски

Адвокатски стручен соработник

 

_r1_c1
Никола Гаврилоски

Приправник / Волонтер