Нашата Адвокатска канцеларија може да ви обезбеди правна поддршка во кој било чекор од постапката на извршување на Вашите побарувања.

Со цел да обезбедиме најефективна правна услуга, ние ќе ја оцениме солвентноста на должникот, постоењето на движен и недвижен имот, ќе иницираме можни времени мерки и ќе ја оцениме исплатливоста на извршувањето.