Нашите адвокати имаат постапувано по голем број кривични постапки со висок профил. Тие имаат значително искуство во целиот спектар на кривичното право, вклучувајќи деловен криминал, измами, корупција, мито, перење пари итн. Имаме искуство во советување за меѓународен криминал, како што се Европскиот налог за апсење и екстрадиција.