Никола Гаврилоски дипломира на Факултет за правни науки при Универзитетот ФОН, Скопје, Македонија  во 2008 година и потоа се запишува на мастер студии при Универзитетот Американ Колеџ во Скопје. Г-дин Гаврилоски е приправник во „Гаврилоски и Партнерс“ а притоа работи во областите на граѓанско право со особен осврт во областа на надоместок на штети.

Области на работење: Волонтирање во областите на граѓанско право со особен осврт во областа на надоместок на штети.

.