skip to Main Content

Тим

Нашиот успех се темели на нашиот тим, кој го сочинуваат  адвокати, професионалци во својата област, со повеќегодишно работно искуство во адвокатска канцеларија Гаврилоски и Партнери.

Адвокат, Основач

Адвокат, Партнер

Адвокат, Партнер

Back To Top