skip to Main Content

Услуги

Адвокатите и застапниците од нашата адвокатска канцеларија обезбедуваат голем број услуги за правно советување и застапување на нашите Клиенти. Нашето искуство и специјализирано знаење ги користиме за да предвидиме проблеми и да пронајдеме иновативни решенија. Постојано се стремиме да ги надминеме очекувањата. Обезбедуваме навремена услуга и конкурентна политика на одредување цени. Нашата работа се врши со темелност и интегритет.

Надомест на штета и осигурување

Нашата адвокатска канцеларија обезбедува целосна правна поддршка при надомест на штета од секаков вид, вклучувајќи но не ограничувајќи се на:

Парнични постапки и медијација

Ги разбираме комерцијалните основи за парнична постапки и нивните последици за нашиот клиент. Тоа нè наведува да наоѓаме практични решенија и цврсто да…

Комерцијални и корпоративни услуги /С&П (спојувања и преземања)

Комерцијалната и корпоративната групна пракса ги води клиентите низ трговски договори, корпоративно управување, генерално советување за друштва…

Вработување / трудово право

Ние ги поддржуваме нашите клиенти низ преструктуирањата на бизнисите и се справуваме со најугледните чувствителни и сложени односи со вработените на…

Недвижен имот и градежништво

Обезбедуваме интегрирана услуга на клиенти кои работат со комерцијален и корпоративен недвижен имот. Ние им нудиме посветена и сигурна поддршка во…

Извршување

Нашата Адвокатска канцеларија може да ви обезбеди правна поддршка во кој било чекор од постапката на извршување. Со цел да обезбедиме најефективна правна услуга…

Кривично право

Ние обезбедуваме советување и помош при кривични постапки од секаков вид….

Back To Top