skip to Main Content

Обезбедуваме интегрирана услуга на клиенти кои работат со комерцијален и корпоративен недвижен имот.  Ние им нудиме посветена и сигурна поддршка во навигацијата на често темните води на градежништвото и недвижниот имот во Македонија во текот на целиот проект – од самиот почеток до успешен излез.

Наши услуги:

  • Длабинска анализа
  • Развивање и финансирање проекти
  • Купопродажба на недвижен имот
  • Располагање со портфолио
  • Договори за купопродажба и за закуп
  • Договори за градба, заедничка градба, договори за архитекти и општи изведувачи
  • Застапување во спорови поврзани со недвижен имот и градежништво
Back To Top